image banner
THÔNG BÁO
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
  
Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 736
  • Trong tuần: 4 459
  • Tất cả: 194673
Cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn thị xã Cửa Lò (6/2022)
STT
vùng
Tên CSLT Địa chỉ Loại hình Hạng sao
THỊ XÃ CỬA LÒ
1 Nhà khách Bộ Xây Dựng Số 216, Đường Bình Minh Nhà khách 0
2 Nhà nghỉ dưỡng 382 Cửa Lò Số 15, Đường Bình Minh Nhà nghỉ dưỡng 0
3 Nhà khách Cty TNHH 1 TV XSKT Nghệ An Khối 1 Thu Thủy Nhà khách 0
4 Trung tâm PHCN - BNN giao thông 4 192 đường Bình Minh 0
5 Trường BDCB ngân hàng phân viện Nghệ An Số 210, Đường Bình Minh 0
6 Nhà khách Ủy ban Thị xã Cửa Lò Số 200 Đường Bình Minh Nhà khách 0
7 Chi nhánh Sài gòn Kim Liên Resort Số 212, Đường Bình Minh Resort 4 sao
8 Khách sạn Công Đoàn Cửa Lò Số 206, Đường Bình Minh Khách sạn 0
9 Khách sạn Sa Nam Số 72, Đường Bình Minh Khách sạn 0
10 Khách sạn Sun and Sea Khối 1 - Thu Thuỷ Khách sạn 0
11 Khách sạn Phượng Phương Khối 1 - Thu Thuỷ Khách sạn 0
12 Khách sạn Bình Minh Khối 1 - Thu Thuỷ Khách sạn 0
13 Khách sạn Truyền tải điện 1 Khối 1 - Thu Thuỷ Khách sạn 0
14 Khách sạn Bưu Điện Khối 2 - Thu Thuỷ Khách sạn 0
15 Khách sạn Mandive (Togi cũ) Khối 1 - Thu Thuỷ Khách sạn 0
16 Khách sạn Mạnh Thắng (Sao Biển cũ) Khối 1 - Thu Thuỷ Khách sạn 0
17 Khách sạn Hồng Liên Khối 1 - Thu Thuỷ Khách sạn 0
18 Khách sạn Bạch Lim Đường Ngang Số 5 - Thu Thuỷ Khách sạn 0
19 Khách sạn Xuân Lan Khối 1 - Thu Thuỷ Khách sạn 0
20 Khách sạn Hoàng Lan Đường Ngang Số 5 - Thu Thuỷ Khách sạn 0
21 Khách sạn Holiday Hoàn Kiếm Số 94, Đường Bình Minh Khách sạn 0
22 Khách sạn Chất Mỹ Khối 1 - Thu Thuỷ Khách sạn 0
23 Khách sạn Phong Lan 2 (Biển xanh cũ) Khối 1 - Thu Thuỷ Khách sạn 0
24 Khách sạn Huệ Lộc Khối 1 - Thu Thuỷ Khách sạn 0
25 Khách sạn Huệ Vinh Khối 1 - Thu Thuỷ Khách sạn 0
26 Khách sạn Tuấn Anh Đường Ngang Số 6 - Thu Thuỷ Khách sạn 0
27 Khách sạn Tuyết Ngư 2 Khối 2 - Thu Thuỷ Khách sạn 0
28 Khách sạn Hải Thương Khối 1 - Thu Thuỷ Khách sạn 0
29 Khách sạn Phong Lan Khối 1 - Thu Thuỷ Khách sạn 0
30 Khách sạn Đông Nghi Khối 1 - Thu Thuỷ Khách sạn 0
31 Khách sạn Lan Kỳ Khối 1 - Thu Thuỷ Khách sạn 0
32 Khách sạn Moon light (Việt Trung cũ) Số152, Đường Bình Minh Khách sạn 0
33 Khách sạn Hoàng Nam (Hoàng Gia cũ) Khối 1 - Thu Thuỷ Khách sạn 0
34 Khách sạn Dương Chi Khối 1 - Thu Thuỷ Khách sạn 0
35 Khách sạn Đông Sơn Khối 1 - Thu Thuỷ Khách sạn 0
36 Khách sạn Hồng Tấn Số 180, Đường Bình Minh Khách sạn 0
37 Khách sạn Nam Hiền Khối 1 - Thu Thuỷ Khách sạn 0
38 Khách sạn Nam Hiền 2 Khối 1 - Thu Thuỷ Khách sạn 0
39 Khách sạn Thùy Dương Khối 1 - Thu Thuỷ Khách sạn 0
40 Khách sạn Hùng Đức Khối 1 - Thu Thuỷ Khách sạn 0
41 Khách sạn Hồng Bá Ngọc Khối 1 - Thu Thuỷ Khách sạn 0
42 Khách sạn An Kông Khối 1 - Thu Thuỷ Khách sạn 0
43 Khách sạn Hoàng Trung Khối 1 - Thu Thuỷ Khách sạn 0
44 Khách sạn Quang Minh (Hoàng Long cũ) Khối 2 - Thu Thuỷ Khách sạn 0
45 Khách sạn Ngọc Hải Khối 1 - Thu Thuỷ Khách sạn 0
46 Khách sạn Linh Thơ Khối 1 - Thu Thuỷ Khách sạn 0
47 Khách sạn Huy Hoàng Khối 1 - Thu Thuỷ Khách sạn 0
48 Khách sạn Minh Hương Khối 1 - Thu Thuỷ Khách sạn 0
49 Khách sạn Hải Hòa Khối 2 - Thu Thuỷ Khách sạn 0
50 Khách sạn Vân Trường (Sơn Mai cũ) 134 đường Bình Minh Khách sạn 0
51 Khách sạn Ngọc Vinh (Ngọc Vinh Châu) Khối 1 - Thu Thuỷ Khách sạn 0
52 Khách sạn Thu Hoàng Khối 1 - Thu Thuỷ Khách sạn 0
53 Khách sạn Kim Ngân 2 Khối 1 - Thu Thuỷ Khách sạn 0
54 Khách sạn Hùng Hải Khối 1 - Thu Thuỷ Khách sạn 0
55 Khách sạn Anh Vy Khối 1 - Thu Thuỷ Khách sạn 0
56 Khách sạn Phương Dung Khối 1 - Thu Thuỷ Khách sạn 0
57 Khách sạn Anh Thư Khối 1 - Thu Thuỷ Khách sạn 0
58 Khách sạn Tiến Trâm Khối 1 - Thu Thuỷ Khách sạn 0
59 Khách sạn Hồng Nhung Khối 1 - Thu Thuỷ Khách sạn 0
60 Nhà nghỉ Độ Khánh Khối 1 - Thu Thuỷ Nhà nghỉ 0
61 Khách sạn Thoan Ưng Khối 1 - Thu Thuỷ Khách sạn 0
62 Khách sạn Việt An Đường Ngang Số 5 - Thu Thuỷ Khách sạn 0
63 Khách sạn Việt An 2 Đường Ngang Số 5 - Thu Thuỷ Khách sạn 0
64 Khách sạn Lan Long Khối 1 - Thu Thuỷ Khách sạn 0
65 Khách sạn Hoa Phượng Đỏ Khối 2 - Thu Thuỷ Khách sạn 0
66 Khách sạn Xuân Quân Khối 1 - Thu Thuỷ Khách sạn 0
67 Khách sạn Xuân Văn Khối 1 - Thu Thuỷ Khách sạn 0
68 Khách sạn Thanh Nam Đường Ngang Số 6 - Thu Thuỷ Khách sạn 0
69 Khách sạn Thanh Nam 2 Đường Ngang Số 6 - Thu Thuỷ Khách sạn 0
70 Khách sạn Ngọc Việt Khối 1 - Thu Thuỷ Khách sạn 0
71 Nhà nghỉ Vinh Lợi Khối 1 - Thu Thuỷ Nhà nghỉ 0
72 Khách sạn Nam Anh Khối 1 - Thu Thuỷ Khách sạn 0
73 Khách sạn Quang Huy Khối 1 - Thu Thuỷ Khách sạn 0
74 Khách sạn Yên Hiền II (Cường Nga cũ) Khối 1 - Thu Thuỷ Khách sạn 0
75 Khách sạn Phúc Lan Khối 1 - Thu Thuỷ Khách sạn 0
76 Khách sạn Mỹ Anh (Minh Lý cũ) Khối 1 - Thu Thuỷ Khách sạn 0
77 Khách sạn Anh Đào Khối 2 - Thu Thuỷ Khách sạn 0
78 Khách sạn Hoàng Anh Khối 2 - Thu Thuỷ Khách sạn 0
79 Khách sạn Thuyết Hoa Khối 2 - Thu Thuỷ Khách sạn 0
80 Khách sạn Trang Anh Khối 1 - Thu Thuỷ Khách sạn 0
81 Khách sạn Phú Vinh Khối 1 - Thu Thuỷ Khách sạn 0
82 Khách sạn Vỹ Hà Khối 1 - Thu Thuỷ Khách sạn 0
83 Khách sạn Trường Thịnh Khối 1 - Thu Thuỷ Khách sạn 0
84 Khách sạn Thành Hồng Khối 1 - Thu Thuỷ Khách sạn 0
85 Khách sạn Đặng Đạt Khối 1 - Thu Thuỷ Khách sạn 0
86 Khách sạn Phương Tùng Khối 1 - Thu Thuỷ Khách sạn 0
87 Khách sạn Tuấn Quang Khối 1 - Thu Thuỷ Khách sạn 0
88 Khách sạn Tùng Lâm 1 Khối 1 - Thu Thuỷ Khách sạn 0
89 Khách sạn Anh Uy (Nam Oanh cũ) Khối 1 - Thu Thuỷ Khách sạn 0
90 Khách sạn A & T Khối 2 - Thu Thuỷ Khách sạn 0
91 Khách sạn Hoa Mai Vàng Khối 1 - Thu Thuỷ Khách sạn 0
92 Khách sạn Gia Bảo Khối 1 - Thu Thuỷ Khách sạn 0
93 Khách sạn Trường Sa Khối 1 - Thu Thuỷ Khách sạn 0
94 Khách sạn Tân Hạnh Khối 1 - Thu Thuỷ Khách sạn 0
95 Khách sạn Sài Gòn New Khối 1 - Thu Thuỷ Khách sạn 0
96 Khách sạn Tiến Thêm 1 Khối 1 - Thu Thuỷ Khách sạn 0
97 Khách sạn Bách Lý (Gió biển cũ) Khối 1 - Thu Thuỷ Khách sạn 0
98 Khách sạn Thiện Nhân Khối 1 - Thu Thuỷ Khách sạn 0
99 Nhà nghỉ Quỳnh Lý Khối 1 - Thu Thuỷ Nhà nghỉ 0
100 Nhà nghỉ An Na Khối 1 - Thu Thuỷ Nhà nghỉ 0
101 Khách sạn Ngọc Yến (Hằng Trung cũ) Khối 1 - Thu Thuỷ Khách sạn 0
102 Khách sạn Trung Lan Khối 1 - Thu Thuỷ Khách sạn 0
103 Nhà nghỉ Mai Anh Khối 1 - Thu Thuỷ Nhà nghỉ 0
104 Khách sạn Hoa Đồng Tiền Khối 1 - Thu Thuỷ Khách sạn 0
105 Khách sạn DAEWOO Khối 1 - Thu Thuỷ Khách sạn 0
106 Khách sạn Thắng Diên Đường Ngang Số 5 - Thu Thuỷ Khách sạn 0
107 Khách sạn Mai Linh Khối 1 - Thu Thuỷ Khách sạn 0
108 Khách sạn Red star Khối 1 - Thu Thuỷ Khách sạn 0
109 Khách sạn Hùng Duyên Khối 1 - Thu Thuỷ Khách sạn 0
110 Khách sạn Khánh An Khối 1 - Thu Thuỷ Khách sạn 0
111 Nhà nghỉ Thu Thủy Khối 1 - Thu Thuỷ Nhà nghỉ 0
112 Nhà nghỉ Bình Anh Khối 1 - Thu Thuỷ Nhà nghỉ 0
113 Khách sạn Tiến Thu Khối 1 - Thu Thuỷ Khách sạn 0
114 Nhà nghỉ Yên Hiền Khối 1 - Thu Thuỷ Nhà nghỉ 0
115 Nhà nghỉ Dũng Thu Khối 1 - Thu Thuỷ Nhà nghỉ 0
116 Nhà nghỉ điều dưỡng Agribank Khối 1 - Thu Thuỷ Nhà nghỉ 0
117 Nhà nghỉ Thanh Cương Khối 1 - Thu Thuỷ Nhà nghỉ 0
118 Nhà nghỉ Dương Nga Khối 1 - Thu Thuỷ Nhà nghỉ 0
119 Nhà nghỉ Hồng Hà Khối 1 - Thu Thuỷ Nhà nghỉ 0
120 Nhà nghỉ Sơn Nguyệt Khối 2 - Thu Thuỷ Nhà nghỉ 0
121 Nhà nghỉ Xuân Phương Khối 2 - Thu Thuỷ Nhà nghỉ 0
122 Khách sạn Ngọc Linh Khối 1 - Thu Thuỷ Khách sạn 0
123 Khách sạn Phương Thịnh Khối 1 - Thu Thuỷ Khách sạn 0
124 Nhà Nghỉ Xuân Dương Khối 1 - Thu Thuỷ Nhà nghỉ 0
125 Nhà nghỉ Bình Vinh Khối 1 - Thu Thuỷ Nhà nghỉ 0
126 Nhà nghỉ Bank star II Khối 1 - Thu Thuỷ Nhà nghỉ 0
127 Nhà nghỉ Nhương Lan Khối 1 - Thu Thuỷ Nhà nghỉ 0
128 Nhà nghỉ Mai Toàn Khối 1 - Thu Thuỷ Nhà nghỉ 0
129 Khách sạn Duy Tuấn Khối 1 - Thu Thuỷ Khách sạn 0
130 Khách sạn Đại Dương Xanh (Hồng Nhung) Khối 1 - Thu Thuỷ Khách sạn 0
131 Nhà nghỉ Tuấn Tài Khối 1 - Thu Thuỷ Nhà nghỉ 0
132 Khách sạn Summer 2 Số 204, Đường Bình Minh Khách sạn 0
133 Khách sạn Holiday Khối 1 - Thu Thuỷ Khách sạn 0
134 Khách sạn Bảo Nam Số 150 - Đường Mai Thúc Loan Khách sạn 3 sao
135 Khách sạn Vạn Trường Sinh Số 46 - Đường Nguyễn Sư Hồi Khách sạn 0
136 Khách sạn Sơn Hiền Khối 1 - Thu Thuỷ Khách sạn 0
137 Nhà nghỉ Việt Thu Khối 1 - Thu Thuỷ Nhà nghỉ 0
138 Khách sạn Thành Vân Khối 1 - Thu Thuỷ Khách sạn 0
139 Khách sạn An Phú Khối 1 - Thu Thuỷ Khách sạn 0
140 Khách sạn Châu Phúc Khối 1 - Thu Thuỷ Khách sạn 0
141 Khách sạn Hải Thanh (Tiến Thu cũ) Khối 1 - Thu Thuỷ Khách sạn 0
142 Khách sạn Thành Ngọc Khối 1 - Thu Thuỷ Khách sạn 0
143 Khách sạn Hà Niên Khối 1 - Thu Thuỷ Khách sạn 0
144 Khách sạn Thanh Tú Khối 1 - Thu Thuỷ Khách sạn 0
145 Khách sạn Hoà Hiệp Khối 1 - Thu Thuỷ Khách sạn 0
146 Home Stay Khối 1 - Thu Thuỷ Homestay 0
147 Khách sạn Cung Tần Khối 1 - Thu Thuỷ Khách sạn 0
148 Khách sạn Thành Đạt Khối 1 - Thu Thuỷ Khách sạn 0
149 Khách sạn Sơn Anh Khối 1 - Thu Thuỷ Khách sạn 0
150 Nhà nghỉ Lan Phương Khối 1 - Thu Thuỷ Nhà nghỉ 0
151 Khách sạn Hòn Ngư Số 229 - Đường Bình Minh Khách sạn 3 sao
152 Khách sạn Thái Bình Dương Số 226 - Đường Bình Minh Khách sạn 0
153 Khách sạn Mường Thanh Cửa Lò Số 231 - Đường Bình Minh Khách sạn 4 sao
154 Đoàn Điều dưỡng 40A Cửa Hội (NĐD QK4) Số 230 - Đường Bình Minh 0
155 Khách sạn Chi cục Thuế Đường Bình Minh - Nghi Thu Khách sạn 0
156 Trung tâm tập huấn nghiệp vụ Ngân hàng Đường Mai Thúc Loan - Nghi Thu 0
157 Khách sạn Trung Kiên Đường Ngang 8 - Nghi Thu Khách sạn 0
158 Khách sạn Thành Vinh Đường Lê Thái Tông - Nghi Thu Khách sạn 0
159 Khách sạn Lộc Anh I Số 224 - Đường Bình Minh Khách sạn 0
160 Khách sạn Tú Ngân ( Lộc Anh II) Nguyễn Sư Hồi Khách sạn 1 sao
161 Khách sạn Lộc Anh III Nguyễn Sư Hồi Khách sạn 3 sao
162 Khách sạn Viễn Đông Đường Sào Nam - Nghi Thu Khách sạn 2 sao
163 Khách sạn Bộ Văn hóa Số 9 - Đường Mai Thúc Loan Khách sạn 0
164 Khách sạn Đại dương (KS Huy Bình) Đường Ngang 8 - Nghi Thu Khách sạn 0
165 Khách sạn Newsky (Hoàng Hà) Đường Ngang 8 - Nghi Thu Khách sạn 0
166 Khách sạn Phương Đông Nguyễn Thức Tự - Nghi Thu Khách sạn 0
167 Nhà nghỉ đào tạo truyền hình Số 1 - Đường Sào Nam Nhà nghỉ 0
168 Khách sạn Quỳnh Dương 1 (Ngọc Ngà) Đường Trần Thùy Trâm - Nghi Thu Khách sạn 0
169 Khách sạn Hoa Biển Số 234 - Đường Bình Minh Khách sạn 0
170 Khách sạn ngành Y tế Đường Bình Minh - Nghi Thu Khách sạn 0
171 Khách sạn Hoàng Yến Đường Nguyễn Năng Tĩnh - Nghi Thu Khách sạn 0
172 Khách sạn Thái Thủy cũ Đường Ngang Số 5 - Nghi Thu Khách sạn 0
173 Khách sạn Trung Vinh Số 2 - Đường Sào Nam Khách sạn 0
174 Nhà nghỉ Hạt Kiểm Lâm Đường Ngang Số 6 - Nghi Thu Nhà nghỉ 0
175 Khách sạn Dương Gia Số 10 - Đường Mai Thúc Loan Khách sạn 0
176 Khách sạn Việt Úc Đường Sào Nam - Nghi Thu Khách sạn 0
177 Khách sạn Việt Đức Số 78 - Nguyễn Sư Hồi Khách sạn 0
178 Nhà nghỉ Hà An Số 6 - Đường Mai Thúc Loan Nhà nghỉ 0
179 Khách sạn Hà Nội Số 2 - Đường Mai Thúc Loan Khách sạn 0
180 Khách sạn Tiến Anh Số 202 - Nguyễn Sư Hồi Khách sạn 3 sao
181 Khách sạn Viễn Tây Nguyễn Thức Tự - Nghi Thu Khách sạn 0
182 Khách sạn Như Ý Số 9 - Đường Sào Nam Khách sạn 0
183 Khách sạn Phú Lộc(Nhà nghỉ Ánh Sáng cũ) Đường Nguyễn Cảnh Quế - Nghi Thu Khách sạn 0
184 Khách sạn Quang Trung Đường Nguyễn Cảnh Quế - Nghi Thu Khách sạn 0
185 Khách sạn 1986 Đường Nguyễn Sư Hồi - Nghi Thu Khách sạn 0
186 Khách sạn Thắng Hà Số 6 - Đường Sào Nam Khách sạn 0
187 Khách sạn Thành Công(Ánh tuyết cũ) Số 253 - Đường Mai Thúc Loan Khách sạn 0
188 Khách sạn Hương Vinh Đường Trần Thùy Trâm - Nghi Thu Khách sạn 0
189 Khách sạn Phương Nam Số 8 - Đường Mai Thúc Loan Khách sạn 0
190 Khách sạn Anh Tuấn Đường Trần Thùy Trâm - Nghi Thu Khách sạn 0
191 Nhà nghỉ Đài Truyền Hình Đường Mai Thúc Loan - Nghi Thu Nhà nghỉ 0
192 Khách sạn Hồng Lộc Đường 15M - Nghi Thu Khách sạn 0
193 Khách sạn Lộc Thanh Số 7 - Đường Mai Thúc Loan Khách sạn 0
194 Khách sạn Quỳnh Dương Đường Trần Thùy Trâm - Nghi Thu Khách sạn 0
195 Khách sạn Hiền Quyết Đường 15M - Nghi Thu Khách sạn 0
196 Khách sạn Bình Minh Đường Trần Thùy Trâm - Nghi Thu Khách sạn 0
197 Nhà nghỉ Xuân Thu Đường Sào Nam - Nghi Thu Nhà nghỉ 0
198 Khách sạn Ngân Hoa ( Quê hương cũ) Số 7 - Nguyễn Sư Hồi Khách sạn 0
199 Khách sạn Nhật Minh Số 76 - Nguyễn Sư Hồi Khách sạn 0
200 Khách sạn Đại Dương Đường 15M - Nghi Thu Khách sạn 0
201 Khách sạn Lộc Khanh Đường 15M - Nghi Thu Khách sạn 0
202 Khách sạn Hạ Long Đường Sào Nam - Nghi Thu Khách sạn 0
203 Nhà nghỉ Hoa Xuân Đường Trần Thùy Trâm - Nghi Thu Nhà nghỉ 0
204 Khách sạn RUBI- 1368 (Hân Phi cũ) Đường Trần Thùy Trâm - Nghi Thu Khách sạn 0
205 Khách sạn Hương Khang Đường Mai Thúc Loan - Nghi Thu Khách sạn 0
206 Khách sạn Hải Đăng Đường Nguyễn Sư Hồi - Nghi Thu Khách sạn 3 sao
207 Nhà nghỉ An Bình Số 35 - Đường Sào Nam Nhà nghỉ 0
208 Khách sạn Trường CĐ nghề DLTM Đường Sào Nam - Nghi Thu Khách sạn 0
209 Khách sạn Trường Lợi Đường 8 - Nghi Thu Khách sạn 0
210 Nhà khách Tỉnh ủy Đường Bình Minh - Nghi Thu Nhà khách 0
211 Khách sạn Phú Xuân K3, Đ Bình Minh Khách sạn 0
212 Khách sạn Sen Vàng K3, Đ Bình Minh Khách sạn 0
213 Khách sạn Đại Huệ 246, Đ Bình Minh Khách sạn 0
214 Khách sạn Hương Trà Mỹ Thắng Khách sạn 2 sao
215 Khách sạn Thành Lộc Vĩnh Tân Khách sạn 0
216 Khách sạn Bạch Tuyết 262, Đ Bình Minh Khách sạn 0
217 Khách sạn 3D 264, Đ Bình Minh Khách sạn 0
218 Khách sạn Hà Đô K3, Đ Bình Minh Khách sạn 0
219 Khách sạn Hương Sen Mỹ Thắng Khách sạn 0
220 Khách sạn Khánh Hằng Mỹ Thắng Khách sạn 0
221 Khách sạn Đại Lộc K3, Đ Bình Minh Khách sạn 0
222 Khách sạn Việt Anh Vĩnh Tân Khách sạn 0
223 Khách sạn Anh Tuấn K4, Đ Bình Minh Khách sạn 0
224 Khách sạn Bảo Anh Mỹ Thắng Khách sạn 0
225 Khách sạn Phố Hoa Vĩnh Tân Khách sạn 0
226 Khách sạn Thiên Ân Mỹ Thắng Khách sạn 0
227 Khách sạn An Đông K5, Nghi Hương Khách sạn 0
228 Khách sạn Lâm Sơn Hải Vĩnh Tân Khách sạn 0
229 Khách sạn Thân Hoa Vĩnh Tân Khách sạn 0
230 Khách sạn Nhật Anh Vĩnh Tân Khách sạn 0
231 Khách sạn Đại Tây Dương Vĩnh Tân Khách sạn 0
232 Khách sạn Vĩnh Thành Vĩnh Tân Khách sạn 0
233 Khách sạn Thái An Vĩnh Tân Khách sạn 3 sao
234 Khách sạn Sóng Biển Vĩnh Tân Khách sạn 0
235 Khách sạn Sơn Thảo Vĩnh Tân Khách sạn 0
236 Khách sạn Sơn Hà Mỹ Thắng Khách sạn 0
237 Khách sạn Thanh Thủy Vĩnh Tân Khách sạn 0
238 Khách sạn Vinh Hạnh Đ. Bình Minh Khách sạn 0
239 Khách sạn Xanh Đ. Bình Minh Khách sạn 3 sao
240 Khách sạn Giáo Dục ĐT Vĩnh Tân Khách sạn 0
241 Khách sạn Thúy Hiếu 1 Vĩnh Tân Khách sạn 0
242 Khách sạn Thùy Trang Vĩnh Tân Khách sạn 0
243 Khách sạn Long Lý K Vĩnh Tân Khách sạn 0
244 Khách sạn Ngữ Hà K Vĩnh Tân Khách sạn 0
245 Khách sạn Trung Thành KVĩnh Tân Khách sạn 0
246 Khách sạn Hương Việt KVĩnh Tân Khách sạn 0
247 Khách sạn Nam Hải KVĩnh Tân Khách sạn 0
248 Khách sạn Bông Sen K Vĩnh Tân Khách sạn 0
249 Nhà khách Bông Sen (NHCS) K Mỹ Thắng Nhà khách 0
250 Khách sạn Tiến Thành K Vĩnh Tân Khách sạn 0
251 Khách sạn Biển Nhớ K Mỹ Thắng Khách sạn 0
252 Khách sạn Hoàng Kim K Mỹ Thắng Khách sạn 0
253 Khách sạn Hương Giang K Mỹ Thắng Khách sạn 0
254 Khách sạn VEAM Đ. Bình Minh Khách sạn 0
255 Khách sạn Hội Nông Dân K Mỹ Thắng Khách sạn 0
256 Khách sạn Tây Đô K Mỹ Thắng Khách sạn 0
257 Khách sạn Người có Công cách mạng K Mỹ Thắng Khách sạn 0
258 Khách sạn Kiểm Toán K Mỹ Thắng Khách sạn 0
259 Khách sạn Thương Nghiệp K Mỹ Thắng Khách sạn 0
260 Khách sạn Army K Mỹ Thắng Khách sạn 0
261 Khách sạn Hồng Anh K Mỹ Thắng Khách sạn 0
262 Khách sạn Kiều Anh K Vĩnh Tân Khách sạn 0
263 Khách sạn Thanh Lan K Vĩnh Tân Khách sạn 0
264 Khách sạn Lan Vinh K Mỹ Thắng Khách sạn 0
265 Khách sạn Hường Hậu K Vĩnh Tân Khách sạn 0
266 Khách sạn Hải Dương K Vĩnh Tân Khách sạn 0
267 Khách sạn Thúy Hiếu (2) K Vĩnh Tân Khách sạn 0
268 Khách sạn Summer 1 K Vĩnh Tân Khách sạn 4 sao
269 Khách sạn Sammy K Mỹ Thắng Khách sạn 2 sao
270 Khách sạn Đại Tây Dương (2) KVĩnh Tân Khách sạn 0
271 Khách sạn Sa Pa Mỹ Thắng Khách sạn 3 sao
272 Khách sạn Phúc Lộc K Vĩnh Tân Khách sạn 0
273 Khách sạn Thanh Tuấn KVĩnh Tân Khách sạn 0
274 Khách sạn Bluevave K Vĩnh Tân Khách sạn 3 sao
275 Khách sạn SONNET K Vĩnh Tân Khách sạn 0
276 Khách sạn Đô Đô K Mỹ Thắng Khách sạn 0
277 Khách sạn Long Anh K Mỹ Thắng Khách sạn 0
278 Khách sạn Royal K Mỹ Thắng Khách sạn 0
279 Khách sạn Hải Âu K Vĩnh Tân Khách sạn 0
280 Khách sạn Century K Vĩnh Tân Khách sạn 0
281 Khách sạn Hải Linh K Vĩnh Tân Khách sạn 0
282 Khách sạn Rain Bow K Mỹ Thắng Khách sạn 0
283 Khách sạn Trường Sơn K Mỹ Thắng Khách sạn 0
284 Nhà nghỉ Minh Đào 44 Đ. Mai T. Loan Nhà nghỉ 0
285 Nhà nghỉ Hoàng Thắng K Vĩnh Tân Nhà nghỉ 0
286 Nhà nghỉ Sa Ku Ra K Vĩnh Tân Nhà nghỉ 0
287 Nhà nghỉ Phúc Hà K Vĩnh Tân Nhà nghỉ 0
288 Khách sạn Kingdom Khối Vĩnh Tân Khách sạn 0
289 Khách sạn B & H Pari Khối Vĩnh Tân Khách sạn 0
290 Khách sạn Life Box Khối Vĩnh Tân, Nghi Hương Khách sạn 0
291 Khách sạn Song Ngư Đảo Lan Châu - Nghi Thủy Khách sạn 0
292 Khách sạn Lan Châu Đảo Lan Châu - Nghi Thủy Khách sạn 0
293 Khách sạn Sao Xanh Nghi Thủy Khách sạn 0
294 Nhà nghỉ Trung Hà Hải Bằng I - Nghi Hoà Nhà nghỉ 0
295 Khách sạn Đông Dương Hải Bằng I - Nghi Hoà Khách sạn 0
296 Đoàn điều dưỡng 40A Hải Bằng I - Nghi Hoà Đoàn điều dưỡng 0
297 Khách sạn Cường Phát (Long Quân cũ) Hải Giang I - Nghi Hải Khách sạn 0
298 Nhà nghỉ Kim Võ (Bảo Ngân cũ) Hải Giang I - Nghi Hải Nhà nghỉ 0
299 Melia Vinpearl Cửa Hội Hải Giang I - Nghi Hải Khách sạn 5 sao


CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ DU LỊCH NGHỆ AN
Chịu trách nhiệm nội dung: Giám đốc sở - Nguyễn Mạnh Cường
Trụ sở: Số 7 - Đại lộ Lê Nin - Thành phố vinh - Nghệ An
Điện thoại: 02383.841.557 - Email: dulichna@nghean.gov.vn