Về đầu tư phát triển du lịch của tỉnh sẽ gồm có 4 hướng: Hướng phát triển 1 (TP. Vinh, Cửa Lò, Nam Đàn, Thanh Chương, Hưng Nguyên, Nghi Lộc) tập trung đầu tư xây dựng, phát triển du lịch Nam Đàn, thành phố Vinh trở thành trung tâm du lịch của tỉnh và vùng Bắc Trung Bộ với nhiều loại hình dịch vụ sản phẩm du lịch chất lượng cao. Trong đó, chú trọng phát triển du lịch chuyên đề văn hóa – lịch sử về Chủ tịch Hồ Chí Minh, du lịch đô thị thành phố Vinh (mở rộng)…

Anh-tin-bai
Kim Liên, quê nội bác Hồ

Hướng phát triển 2 (Diễn Châu, Yên Thành, Đô Lương, Quỳnh Lưu, TX. Hoàng Mai) chú trọng phát triển du lịch đô thị duyên hải và văn hóa lịch sử hiện đại; du lịch chuyên đề văn nhân, nữ sĩ Hồ Xuân Hương, du lịch văn hóa dân gian các làng chài, làng làm muối.

Hướng phát triển 3 (Nghĩa Đàn, TX. Thái Hòa, Tân Kỳ, Anh Sơn, Con Cuông, Tương Dương, Kỳ Sơn) chú trọng phát triển loại hình du lịch chuyên đề địa chất và văn hóa – lịch sử; du lịch sinh thái, cộng đồng và nghỉ dưỡng vùng núi cao du lịch sinh thái khu dự trữ sinh quyển tại Vườn Quốc gia Pù Mát và du lịch mạo hiểm tại đỉnh Puxailaileng…

Anh-tin-bai
Một góc bức "tranh hoạ đồ" miền Tây xứ Nghệ

Hướng phát triển 4 (Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Quế Phong) chú trọng phát triển các loại hình du lịch văn hóa bản địa, khám phá, thám hiểm, du lịch cộng đồng, du lịch nông thôn tại các bản làng cộng đồng các dân tộc thiểu số.

Lộ trình thực thi chiến lược theo 2 giai đoạn: Giai đoạn I (2023-2030), giai đoạn II (2031-2035). Chiến lược cũng đề ra các giải pháp thực hiện cụ thể; phân công rõ nhiệm vụ thực hiện chiến lược cho Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh, các sở, ngành, địa phương, các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp có liên quan.

Kỳ Thư